OGB Design OGB Design OGB Design

ER IS WAT VERANDERD BIJ DE VOEDSELBANK IN HARDERWIJK!

Nu we in een mooi nieuw ruim pand zijn gehuisvest zijn

we overgegaan naar een "winkelmodel".

Dat betekent voor u dat u geen voedselpakket meer krijgt
maar zelf kunt kiezen uit de producten die in die week in de aanbieding zijn.


Let op!

Wijziging  openingstijd m.i.v. 1 juli 2022 op de woensdagen.


M.i.v. 1 juli zal de sluitingstijd op de woensdagen

gewijzigd worden naar 14.30 uur.


De nieuwe openingstijd is voortaan op de
woensdagen van 13.00 tot 14.30 uur.


Wij rekenen op uw medewerking, om dit alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Bij vragen kunt u bellen naar 06-26 99 02 99 met Antoinette Walenberg,

Algemeen coördinator Voedselbank Harderwijk- Ermelo- Putten.


NIET VERGETEN  -  GROTE TAS(SEN) MEENEMEN A.U.B.

Heb je klachten

  • Heb je klachten zoals koorts, luchtwegklachten (hoesten/ kortademigheid) blijf dan thuis. Ook bij twijfel niet komen. Raadpleeg bij klachten de huisarts.
  • Ben je ziek: Neem dan contact op met Gerda van den Hazel, coördinator voedselpakketten, voor het afmelden 06-13 15 86 46.


DE THUISBEZORGING ZAL ZOALS GEWOONLIJK
OP DE VRIJDAG GEDAAN WORDEN!

Inzamelingsactie voor De Voedselbank voor de komende weken

De Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten vraagt ook nu weer uw medewerking om er voor te zorgen dat de mensen die daarvoor in aanmerking komen, ook weer wekelijks een passend pakket goederen kan ontvangen. Van u wordt gevraagd om de komende weken de volgende artikelen in te leveren op de onderstaande inzamelpunten. We hopen weer te mogen rekenen op uw bereidwilligheid.


U kunt helpen door producten in te leveren:


week 25 (20 t/m 26 juni)

• Kuipje halvarine

• Pak zuiveldrank (zonder suikers)

• Fritessaus/ mayonaise


week 26 (27 juni t/m 03 juli)

• Blik fruit

• Sojasaus of ketjap

• Zak bonenschotel


week 27 (04 t/m 10 juli)

• Beschuit

• Pak melk

• Schenkstroop


We rekenen er op dat u onze inzamelpunten weer overstelpt met uw gulle gaven.


Deze kunt u inleveren op de volgende dagen, tijden en inleverlocaties:

maandag

maandag
maandag

woensdag

woensdag

vrijdag
zaterdag
zondag

openingstijden

09.30 tot 11.30 uur

09.00 tot 11.00 uur

09.30 tot 11.30 uur

19.00 tot 20.00 uur

19.00 tot 20.00 uur

09.00 tot 11.00 uur

11.00 tot 12.00 uur

10.00 tot 12.00 uur
van de winkel

- De Grote Kerk, Kerkplein 1 in Harderwijk

- De Zaaier, E. den Herderstraat 22 in Harderwijk

- De Petrakerk, Busken Huetlaan 2 in Harderwijk

- De Bethelkerk, De Wittenhagen 28 in Harderwijk

- De Plantagekerk, Stationslaan 136 in Harderwijk

- De Regenboog, Biezenplein 1 in Harderwijk

- Het Visnet, Frankenskamp 2 in Harderwijk

- Chr. Gem. Sefanja, Stationslaan 121 in Harderwijk

- De Spar, Zuiderzeestraatweg 143 in Hierden

Het inzamelen van de producten zal op een veilige en hygiënische manier in kratten worden gedaan, conform de richtlijnen van het RIVM. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw producten te brengen, dan is een gift voor De Voedselbank ook altijd welkom op rekeningnummer: IBAN: NL79 RABO 0161 4018 80 t.n.v. De Voedselbank Harderwijk.


Namens De Voedselbank en de mensen die hiervan gebruik maken

HARTELIJK DANK


Voor meer informatie over deze inzamelingsactie kunt u contact opnemen met
Antoinette Walenberg, coördinator Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten,
M: 06-26 99 02 99 of via E:
info@VoedselbankHarderwijk.nl

Inzamelingsactie bij de Jumbo in Harderwijk

De Voedselbank Harderwijk heeft zaterdag 25 juni jl. een inzamelingsactie gehouden bij de supermarkten van de Jumbo in Harderwijk in de wijken Drielanden en Stadsweiden. Het werd bij deze vestigingen een groot succes.


In Drielanden zijn 60 bananen dozen vol met artikelen en 50 dozen bij de Jumbo in Stadsweiden gedoneerd.


Hiervoor onze hartelijke dank.

Drie gedecoreerden bij De Voedselbank Harderwijk - Ermelo - Putten

Tijdens de Algemene Gelegenheid lintjesregen, op dinsdag 26 april jl. ontvingen 3 vrijwilligers van De Voedselbank Harderwijk - Ermelo - Putten een Koninklijke Onderscheiding. Zij werden benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Van Schaik van Harderwijk verraste de gedecoreerden tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Grote Kerk in Harderwijk en in Putten werd dat gedaan door burgemeester Lambooij.


  • Mevrouw Jos Raaijen-Kanis (70) uit Harderwijk werd Koninklijk onderscheiden vanwege haar verdiensten als  vrijwilligster bij de Oude Synagoge voor dak- en thuislozen. Tevens is zij chauffeur en bestuurslid van Buurtbus Vereniging Harderwijk en is zij vrijwilligster bij de Stichting Voedselbank Harderwijk. Daarnaast is er sprake van langdurige mantelzorg voor meerdere gezinsleden.


  • De heer Wim van der Linden (72) uit Harderwijk werd Koninklijk onderscheiden vanwege zijn vele functies die hij heeft bekleed bij de Petrakerk. Hij was diaken, scriba en wijkouderling. Thans werkt hij nog voor enkele uren per week als kringleider. Daarnaast is hij als vrijwilliger verbonden aan de Stichting Gave en verricht hij werkzaamheden bij de Stichting Voedselbank Harderwijk. Ook is hij nog actief als deputaat administratieve ondersteuning van de Classis Harderwijk van de Gereformeerde Kerken. Voor de Gereformeerde Basisschool Fontanus was hij in het verleden drie jaar voorzitter.


  • De heer Jelmer Beukema (76) uit Putten wordt gekenmerkt door zijn tomeloze en kordate inzet voor de minderbedeelden in de samenleving. Ook hij kreeg een Koninklijke onderscheiding. “U bent mantelzorger voor uw zoon (die weduwnaar is) en zijn vier kinderen. Dat ziet u als vanzelfsprekend en doet u onvoorwaardelijk. U voelt dat wellicht niet zo, maar dat is toch een zware verantwoordelijkheid”, geeft burgemeester Lambooij van Putten aan. “Ik vind het dan ook heel bijzonder dat u naast uw zorgtaken kans ziet om u volop in te zetten voor de mensen die het tempo van onze hectische samenleving niet altijd kunnen bijbenen. U bent actief betrokken geweest bij onder andere de Gereformeerde kerk, het Diaconaal Platform Putten, Inloophuis ‘t Hart van Putten, de Voedselbank en Welzijn Putten.” (0422)

Nel’s Kledingservice gaat verhuizen naar pand van De Voedselbank

De Stichting Nel’s Kledingservice krijgt een structurele subsidie van tienduizend euro per jaar van de gemeente Harderwijk. Daarnaast wordt een subsidie van vijfduizend euro toegekend voor de inrichtingskosten als gevolg van het onderdak brengen van de kledingservice bij De Voedselbank.


Nel’s Kledingservice is in het verleden opgezet door de inmiddels overleden Nel Gerritsen. De stichting verkoopt tegen gereduceerde prijzen kleding, schoeisel, accessoires en dergelijke aan mensen met een smalle beurs. Hiervoor wordt al jaren gebruik gemaakt van een perceel aan de Landbouwweg. Het huidige pand wordt gehuurd van de gemeente Harderwijk.


Tijdens de bouw van het nieuwe pand van de Voedselbank is door de Voedselbank geïnventariseerd met welke andere partijen samenwerking mogelijk is. Het pand is zodanig vormgegeven dat medegebruik door Nel’s Kledingservice mogelijk is. Bezoekers van De Voedselbank kunnen gebruik maken van de voorzieningen van Nel’s Kledingservice en omgekeerd.


Aangegeven wordt door het college van burgemeester en wethouders dat Nel’s Kledingservice een organisatie is die inwoners op een laagdrempelige manier bereikt die veelal niet bekend zijn bij de gemeente. Daardoor kan de stichting een bijdrage leveren aan de verbinding met de keten schuldhulpverlening. Door hen een geschikte locatie te bieden kan de stichting hulp en ondersteuning blijven bieden aan de inwoners van de gemeente Harderwijk. Binnen het budget bestaanszekerheid is ruimte om de kosten voor deze subsidies te dekken. De eigen kracht van Nel’s Kledingservice wordt als uitgangspunt gezien. (0322)

Óók een pakket voor vluchtelingen,  die door een kerk  worden gehuisvest of/en in een gastgezin verblijven

Gastgezinnen die Oekraïense vluchtelingen opvangen, maar het zelf ook niet breed hebben, kunnen elke week een nood- voedselpakket voor hun gasten komen halen bij Voedselbank Harderwijk, Ermelo, Putten, Dat doen wij voor alle vluchtelingen die hier in Nederland onder onze norm vallen en dus óók voor Oekraïners die hun land ontvluchtten vanwege de oorlog daar. Het is al verdrietig genoeg dat ze alles achter moesten laten. We hebben inmiddels al een aantal mensen kunnen helpen.

Maak een afspraak door te bellen met:

Voedselbank Harderwijk, Ermelo, Putten. 06-26 99 02 99 (0322)

De Voedselbank deelt soms producten uit na de houdbaarheidsdatum

Op verpakte levensmiddelen staat altijd een houdbaarheidsdatum:

  • THT: dit staat op de meeste producten en geeft aan dat de producent de kwaliteit garandeert tot en met deze datum. De THT wordt gebruikt bij droge kruidenierswaren en de meeste gekoelde producten die op een aangegeven temperatuur moeten worden bewaard.


  • TGT: dit staat op zeer kort houdbare producten zoals vers vlees, verse kip, verse vis en dagverse zuivel. Deze producten moeten worden bewaard bij 0 - 4° Celsius. Geadviseerd wordt om producten na deze datum niet meer te eten in verband met mogelijk bederf.


Mogen producten na de aangegeven datum nog worden uitgedeeld?

  • Bij TGT is al aangegeven dat dit kwetsbare producten zijn en mogen dus na de TGT niet meer worden uitgedeeld omdat de voedselveiligheid niet kan worden gegarandeerd.


Bij THT ligt dit anders:

  • Producten die gekoeld bij 7° Celsius moeten worden bewaard mogen na verstrijken van de datum niet meer worden uitgedeeld.


Producten die niet-gekoeld kunnen worden bewaard (de droge kruidenierswaren) mogen onder voorwaarde na het verstrijken van de THT worden uitgedeeld. Dit mag omdat de kwaliteit, afhankelijk van het soort product, langzaam terugloopt maar geen gevaar voor de volksgezondheid oplevert. (Verder lezen, ook in meerdere talen)

Nieuwsbrief februari 2022

Nieuwsbrief oktober 2021

Nieuwsbrief april 2021

Nieuwsbrief februari 2021


GOOI NIET ONNODIG

VOEDSEL WEG!


THT betekent:

Tenminste Houdbaar Tot … Producten met een THT datum kunnen vaak nog lang probleemloos gegeten worden.


TGT betekent:

Te Gebruiken Tot …

Deze datum geldt voor bederfelijke producten en kunnen na de datum beter niet meer gegeten worden.


Richtlijnen van de kwaliteit
bij THT en/ of TGT.
Een flyer in meerdere talen


Houdbaarheidstabel Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit


Enkele cijfers over voedselverspilling in Nederlandse huishoudens (2021):


Nederlandse huishoudens verspilden in 2020 gemiddeld

34,3 kg eten per persoon per jaar aan vast voedsel (inclusief dikke vloeistoffen en zuivel).


Dat is een daling van 17% ten opzichte van 2016 (41,2 kg) en 29% ten opzichte van 2010 (48,0 kg)


ETEN BEWAREN

Hoelang kun je een geopend product bewaren? Wat is de beste bewaarplek voor je eten en drinken (de koelkast, vriezer of voorraadkast)?

En hoe herken je bederf?


In deze online Bewaarwijzer vind

je het bewaaradvies van meer

dan 2.000 producten.

Inclusief handige bewaartips.